Witamy na oficjalnej stronie SP w Gilowicach. Życzymy miłego przeglądania.

Informacje ogólne
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Sekretariat
Rada Rodziców
Uczniowie
Plan zajęć
Dokumenty szkoły
Wydarzenia
Ogłoszenia


Dokumenty szkoły
Nazwa pliku
Opis pliku
Rozmiar
Postanowienie ŚKO.zip Pliki zawierają Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 24 KB
1.Zarządzenia dyrektora w sprawie rekrutacji.zip 2.Regulamin rekrutacji dzieci.zip Pliki zawierają informacje dyr. ZS w Gilowicach dotyczące rekrutacji. 160 KB
1.Harmonogram rekrutacji do gimnazjum.zip
2.Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnegoZS Gilowice.zip
3.Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego (5,6 latki).zip
4.Harmonogram rekrutacji do klasy I SP.zip
5.Wniosek o przyjęcie ucznia do kl. I SP spoza obwodu.zip
6.Karta zgłoszenia ucznia do I kl. gimnazjum.zip
7.Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego.zip
8.Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.zip
9.Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu do I kl. gimnazjum.zip
10.Zgłoszenie ucznia do klasy I SP.zip
Pliki zawierają harmonogramy, deklaracje, wnioski i karty zgłoszenia związane z rekrutacją uczniów do ZS w Gilowicach 132 KB
Ankieta 2014.zip Plik zawiera przygotowanie szkoły do pracy 6 latków w kl. I – ankieta 1,08 MB
Statut ZS.zip Plik zawiera statut ZS + schronisko w Gilowicach po korekcie w 2016 roku. 147 kB
WSO.zip Plik zawiera wewnątrzszkolny system oceniania ZS 47,3 kB
Szkolny zestaw programów nauczania.zip Plik zawiera szkolny zestaw programów nauczania 2012/13 13,4 kB
Plan pracy szkoły.zip Plik zawiera plan pracy szkoły na r.szk.2014/15 61,3 kB
Szkolny Program Wychowawczy.zip Plik zawiera Program wychowawczy ZS 28 kB
Szkolny Program Profilaktyki.zip Plik zawiera program profilaktyki ZS 26 kB
Ewaluacja wewnętrzna :
obszar 1.1 SP.zip
Pliki zawierają raporty z ewaluacji wewnętrznej 154 kb
Analiza wyników sprawdzianu SP 2014.zip
EWD egzaminu GIM 2014.zip
Elipsy GIM 2012-2014.zip
Pliki zawierają omówienie wyników sprawdzianu uczniów kl.VI i egzaminu GIM oraz wnioski do dalszej pracy. 29,3 kB
Wykaz podręczników :
kl.0.zip
kl.I.zip
kl.II.zip
kl.III.zip
kl.IV.zip
kl.V.zip
kl.VI.zip
kl.I gim.zip
kl.II gim.zip
kl.III gim.zip
Pliki zawierają wykazy podręczników
- r.szk. 2015/16
84,6 kb
frekwencja.zip Frekfencja.zip
Wyniki klasyfikacji SP 2014/15 - wzorowi uczniowie kl. 1-3.zip
Wyniki klasyfikacji SP 2014/15 - wzorowi uczniowie kl. 4-6.zip
Pliki zawierają omówienie wyników klasyfikacji SP 2014/15. 158 kB
Ilość przeczytanych książek 2015.zip
Średnia wypożyczeń.zip
Najlepsi czytelnicy.zip
Pliki zawierają podsumowanie czytelnictwa w SP w r.szk.2014/15 – biblioteka szkolna. 415 kB

Aktualności

Tutaj będą zamieszczane informacje o najświeższych wydarzeniach w SP w Gilowicach.
Czytaj dalej >>>


Dodaj do Ulubionych


Drukuj stronę


Mapa okolicy


Ostatnia aktualizacja: 21-04-2016r | Copyright by Dyrekcja SP w Gilowicach